tôi

với chính mình, tôi là kẻ tập tễnh, nửa mùa. thế nên, tôi cứ viết theo những thứ nửa mùa, những thứ chẳng thuộc về ai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s